BALSAM ȘI LIVRARE GRATUITĂ LÂNGĂ PRODUSE ELECTRONICE Vezi oferta aici →
BALSAM ȘI LIVRARE GRATUITĂ LÂNGĂ PRODUSE ELECTRONICE Vezi oferta aici →
BALSAM ȘI LIVRARE GRATUITĂ LÂNGĂ PRODUSE ELECTRONICE Vezi oferta aici →
BALSAM ȘI LIVRARE GRATUITĂ LÂNGĂ PRODUSE ELECTRONICE Vezi oferta aici →

Toate produsele

Toate produsele

PACHETE

PACHETE

Îngrijirea părului

Nou
Îngrijirea părului
COȘ DE CUMPĂRĂTURI
Nu există articole în coș

Declarație de garanție

  1. Dispoziții generale

1.1. Prezenta declarație de garanție reglementează relația între Vânzător conform Codului Civil nr. 40/1964 (în continuare: Codul Civil) și Legea nr. 250/2007 (în continuare: Legea privind protecția consumatorilor) privind protecția consumatorilor Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorilor, contractele încheiate între profesioniști și consumatori în afara spațiilor comerciale și vânzarea sau prestarea de servicii în afara spațiilor comerciale, precum și Legea nr. 22/2004 privind încheierea contractelor în comerțul electronic. Reglementează relația dintre Vânzător, care:

1.2. Vânzătorul este următoarea companie:

Denumirea Companiei: Freylish s. r. o.

Sediul social: Lermontova 3, Bratislava – Staré Mesto 811 05, Slovacia

 Înregistrat la Registrul Comerțului al Municipiului Bratislava III sub numărul 162637/B

ID: 54756529

CIF: 2121779781

Număr TVA: SK2121779781

Cont bancar: Citfin, CZ3420600000000001179292, 1179292/2060,

Swift: CITFCZPPXXX

Vânzătorul este obligat să plătească TVA-ul.

(în continuare: „Vânzător” sau „Comerciant”), precum și orice persoană care achiziționează bunuri sau servicii oferite de Vânzător pe site-ul web al acestuia și acționează în calitate de consumator conform prevederilor Condițiilor Generale de Vânzare, a prezentei Declarații de Garanție, a condițiilor publicate pe site-ul web al Vânzătorului și a legislației relevante care definește consumatorul conform legislației în vigoare din Republica Slovacă, cu referire specială la următoarele legi: Legea nr. 102/2014 Coll. - privind protecția consumatorilor în cazul contractelor încheiate între profesioniști și consumatori în afara spațiilor comerciale, Legea modificată nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, precum și Codul Civil nr. 40/1964.

1.3. Adresa de e-mail și numărul de telefon al Vânzătorului sunt următoarele: E-mail: hello@freylish.ro Număr de telefon: + 421951003275

1.4. Vânzătorul solicită ca reclamațiile și cererile consumatorilor privind defectele bunurilor sau serviciilor să fie exercitate la următoarea adresă: Freylish s.r.o., PO BOX 3, 97217 Kanianka, Slovacia

1.5. Prezenta Declarație de Garanție se aplică drepturilor și obligațiilor consumatorului atunci când acesta exercită drepturile sale legate de defectele bunurilor (produselor) sau serviciilor pe baza contractului de vânzare la distanță încheiat cu Vânzătorul prin intermediul Magazinului Online al acestuia.

1.6. Prin „Cumpărător” se înțelege orice persoană (fizică sau juridică) care a încheiat un contract de vânzare cu Vânzătorul, fie pe site-ul web al Vânzătorului, fie prin alte mijloace de comunicare.

1.7. Prin „consumator” se înțelege persoana fizică care, la momentul încheierii contractului de vânzare prin intermediul site-ului web al Vânzătorului, nu acționează în scopul activității sale comerciale.

1.8. Prezenta Declarație de Garanție reglementează relația dintre Cumpărătorul calificat ca consumator și Vânzător, cu excepția punctului 4.12. (definiția și limitările garanțiilor). Dacă Cumpărătorul nu este consumator, drepturile și obligațiile acestuia reglementate de prezentul document sunt stabilite în alte documente. Vânzătorul nu oferă garanții pentru bunurile sau serviciile vândute către Cumpărătorul care acționează în cadrul activității sale comerciale (adică nu calificat ca consumator).

  1. Definiții

2.1. Definițiile termenilor folosiți în Declarația de Garanție sunt stabilite în conformitate cu prevederile Codului Civil nr. 40/1964, precum și ale Legii nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor.

III. Obiectul Declarației de Garanție

3.1. Declarația de Garanție se referă la bunurile și serviciile vândute sau furnizate de Vânzător și reglementează drepturile și obligațiile Cumpărătorului și Vânzătorului în ceea ce privește garanțiile acordate bunurilor sau serviciilor.

  1. Garanții

4.1. Vânzătorul este responsabil față de consumator pentru faptul că bunurile sau serviciile sunt lipsite de defecte la momentul transferului riscului de deteriorare a bunului sau serviciului la consumator. Transferul riscului de deteriorare se produce prin livrarea bunului sau furnizarea serviciului către consumator, în conformitate cu prevederile contractului de vânzare sau a contractului de furnizare de servicii. Defectele apărute după transferul riscului de deteriorare către consumator sunt considerate a fi apărute în timpul perioadei de garanție, cu excepția cazului în care este dovedit contrariul.

4.2. Garanția oferită de Vânzător pentru bunurile sau serviciile vândute consumatorilor este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare din Republica Slovacă, cu referire specială la următoarele legi: Legea nr. 102/2014 Coll. - privind protecția consumatorilor în cazul contractelor încheiate între profesioniști și consumatori în afara spațiilor comerciale, Legea modificată nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, precum și Codul Civil nr. 40/1964.

4.3. Cumpărătorul este obligat să verifice starea bunurilor sau serviciilor imediat după primirea acestora. Orice defecte sau deteriorări constatate la momentul primirii trebuie notificate imediat Vânzătorului.

4.4. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele care rezultă din uzura normală a bunurilor sau serviciilor, din utilizarea necorespunzătoare sau din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare furnizate de Vânzător sau de producătorul bunurilor.

4.5. Consumatorul are dreptul să reclameze orice defecte constatate la bunurile sau serviciile achiziționate de la Vânzător în timpul perioadei de garanție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare din Republica Slovacă, cu referire specială la următoarele legi: Legea nr. 102/2014 Coll. - privind protecția consumatorilor în cazul contractelor încheiate între profesioniști și consumatori în afara spațiilor comerciale, Legea modificată nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, precum și Codul Civil nr. 40/1964.

4.6. Pentru a putea beneficia de garanție, consumatorul trebuie să prezinte o dovadă de cumpărare a bunurilor sau serviciilor, de obicei sub forma unei facturi sau a unui bon fiscal, în conformitate cu legislația în vigoare din Republica Slovacă, cu referire specială la următoarele legi: Legea nr. 102/2014 Coll. - privind protecția consumatorilor în cazul contractelor încheiate între profesioniști și consumatori în afara spațiilor comerciale, Legea modificată nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, precum și Codul Civil nr. 40/1964.

4.7. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijența sau alte circumstanțe care nu sunt legate de calitatea bunurilor sau serviciilor.

4.8. Consumatorul trebuie să prezinte o reclamație pentru defectele constatate la bunurile sau serviciile achiziționate de la Vânzător în timpul perioadei de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare din Republica Slovacă, cu referire specială la următoarele legi: Legea nr. 102/2014 Coll. - privind protecția consumatorilor în cazul contractelor încheiate între profesioniști și consumatori în afara spațiilor comerciale, Legea modificată nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, precum și Codul Civil nr. 40/1964.

4.9. Orice reclamație trebuie să fie făcută în scris și transmisă Vânzătorului în termen de 2 (două) luni de la constatarea defectului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare din Republica Slovacă, cu referire specială la următoarele legi: Legea nr. 102/2014 Coll. - privind protecția consumatorilor în cazul contractelor încheiate între profesioniști și consumatori în afara spațiilor comerciale, Legea modificată nr. 250/2007 privind protecția consumatorilor, precum și Codul Civil nr. 40/1964.

4.10. Vânzătorul este obligat să răspundă la reclamația consumatorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii acesteia. În cazul în care Vânzătorul respinge reclamația, acesta trebuie să justifice în scris motivele respingerii reclamației și să informeze consumatorul cu privire la drepturile acestuia, inclusiv cu privire la posibilitatea de a utiliza alte căi de soluționare a litigiilor.

4.11. Dacă Vânzătorul este de acord cu reclamația consumatorului, Vânzătorul este obligat să remedieze defectul, să înlocuiască bunul sau să furnizeze alt serviciu. Remedierea defectului, înlocuirea bunului sau furnizarea altui serviciu se realizează în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data primirii reclamației consumatorului.

4.12. Dacă remedierea defectului, înlocuirea bunului sau furnizarea altui serviciu nu sunt posibile, consumatorul are dreptul la o reducere adecvată a prețului, la returnarea integrală a prețului plătit pentru bunurile sau serviciile respective sau la schimbarea bunurilor sau serviciilor.

4.13. Pentru a putea beneficia de garanție, consumatorul trebuie să prezinte o dovadă de cumpărare a bunurilor sau serviciilor, de obicei sub forma unei facturi sau a unui bon fiscal.

V.A Reclamații - Drepturile consumatorului

5.1. Consumatorul poate depune o reclamație la adresa specificată în punctul 1.4. Consumatorul poate depune reclamația la oricare dintre conturile Vânzătorului în cazul în care este posibilă preluarea reclamației pentru produsele sau serviciile oferite sau la persoana desemnată. La depunerea reclamației, Vânzătorul recomandă Consumatorului să prezinte o factură, un certificat de garanție sau orice alt document care să ateste achiziționarea produsului de la Vânzător. De asemenea, Vânzătorul recomandă ca, la depunerea reclamației, Consumatorul să descrie în detaliu defectul produsului și să prezinte documentul care atestă achiziționarea produsului de la Vânzător (de exemplu, chitanță, factură sau certificat de garanție). Consumatorul poate depune o reclamație împotriva Vânzătorului prin intermediul unei terțe părți.

5.1.1. Vânzătorul recomandă Consumatorului să includă în reclamație, în scopul accelerării procesului, o descriere detaliată a defectului produsului și un document care să ateste achiziționarea produsului de la Vânzător (de exemplu, chitanță, factură sau certificat de garanție).

5.1.2. În cazul unei reclamații, Vânzătorul recomandă expedierea produsului prin scrisoare recomandată. Vânzătorul nu recomandă trimiterea produsului cu plata la livrare, deoarece acest lucru nu este acceptat de către Vânzător.

5.1.3. Vânzătorul este obligat să confirme primirea reclamației către Consumator. În cazul în care reclamația este transmisă prin mijloace de comunicare la distanță, Vânzătorul este obligat să transmită confirmarea primirii reclamației către Consumator fără întârziere; în cazul în care transmiterea imediată a confirmării primirii nu este posibilă, aceasta trebuie trimisă fără întârziere nejustificată, dar nu mai târziu decât împreună cu documentul privind gestionarea reclamației; confirmarea primirii reclamației nu trebuie să fie transmisă în cazul în care Consumatorul poate să își dovedească reclamația în alt mod.

5.1.4. Vânzătorul este obligat să emită un document în scris privind gestionarea reclamației în cel mult 30 de zile de la data depunerii reclamației; acest document trebuie prezentat împreună cu documentul privind gestionarea reclamației, dacă termenul pentru gestionarea reclamației a început în ziua în care produsul a fost recepționat de la Vânzător.

5.1.5. Procesul de reclamație include livrarea produsului reparat, înlocuirea produsului, returnarea prețului produsului, acordarea unei reduceri adecvate din prețul produsului, o cerere scrisă pentru îndeplinirea obligațiilor sau refuzul acesteia.

5.2. Dreptul Consumatorului la compensație nu este afectat de încheierea procedurii de reclamație.

5.3. Vânzătorul este obligat să stabilească imediat modul de gestionare a reclamației în conformitate cu Legea nr. 250/2007 (procesul de gestionare a reclamațiilor înseamnă finalizarea procesului de reclamație prin livrarea produsului reparat, înlocuirea produsului, returnarea prețului produsului, acordarea unei reduceri adecvate din prețul produsului, o cerere scrisă pentru îndeplinirea obligațiilor sau refuzul acestuia); în cazurile complexe, aceasta trebuie făcută în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea reclamației și, în cazuri justificate, în special atunci când este necesară o evaluare tehnică complexă a stării produsului sau serviciului, în cel mult 30 de zile de la depunerea reclamației. După stabilirea modului de gestionare a reclamației, reclamația trebuie soluționată imediat, dar, în cazuri justificate, poate fi amânată; totuși, gestionarea reclamației nu trebuie să depășească 30 de zile de la depunerea acesteia. Dacă Vânzătorul primește obiectul reclamației la o dată ulterioară depunerii reclamației, termenul pentru gestionarea reclamației începe din ziua în care Vânzătorul primește obiectul reclamației, dar nu mai târziu de la data la care Vânzătorul face imposibilă primirea obiectului reclamației. După expirarea termenului de gestionare a reclamației, Consumatorul are dreptul să rezilieze contractul sau să solicite înlocuirea produsului (obiectul reclamației).

5.4. Dacă Consumatorul depune o reclamație privind produsul în primele 12 luni de la achiziționare, Vânzătorul poate respinge reclamația numai pe baza unei evaluări de experți. Indiferent de rezultatul evaluării de expert, Consumatorul nu va fi taxat pentru costurile evaluării de experți sau orice alte costuri asociate. Vânzătorul este obligat să furnizeze o copie a evaluării de expert care justifică respingerea reclamației către Consumator, în cel mult 14 zile de la gestionarea reclamației.

5.5. Dacă Consumatorul depune o reclamație privind produsul în primele 12 luni de la achiziționare și Vânzătorul o respinge, persoana care gestionează reclamația trebuie să specifice în documentul de gestionare a reclamației la cine poate trimite Consumatorul produsul pentru evaluare de experți. Dacă produsul este trimis pentru evaluare de experți conform instrucțiunilor, Vânzătorul trebuie să suporte costurile evaluării de experți și orice alte costuri asociate, indiferent de rezultatul evaluării de experți. Dacă Consumatorul dovedește responsabilitatea Vânzătorului pentru defecțiunea printr-o examinare de expert, Consumatorul poate redepune reclamația; termenul de garanție nu expirează în timpul examinării de expert. Vânzătorul este obligat să ramburseze toate costurile suportate de Consumator pentru evaluarea de expert și orice alte costuri asociate, în cel mult 14 zile de la redepunerea reclamației. O reclamație redepusă nu poate fi respinsă.

5.6. Consumatorul are dreptul să solicite despăgubiri pentru costurile necesare exercitării drepturilor sale legale referitoare la responsabilitatea pentru defecțiuni a produselor și serviciilor (în special costurile poștale suportate în timpul expedierii produsului contestat). În cazul retragerii din contract din cauza unei defecțiuni a produsului sau serviciului, Consumatorul are dreptul la rambursarea costurilor asociate cu retragerea.

5.7. Cerințele pentru evaluarea de expert conform punctului 5.4. al reglementării sunt următoarele:

Expertiza de expert trebuie să conțină:

  1. a) identificarea persoanei care efectuează evaluarea de expert,
  2. b) identificarea precisă a produsului evaluat,
  3. c) descrierea stării produsului,
  4. d) rezultatele evaluării,
  5. e) data evaluării de expert.

5.8. În măsura în care natura produsului o permite, Consumatorul este obligat să returneze produsul Vânzătorului (sau persoanei desemnate) la depunerea reclamației. Dacă natura produsului nu permite returnarea acestuia la Vânzător (sau la persoana desemnată), Consumatorul poate solicita repararea defecțiunii la sediul companiei sau poate conveni asupra modului de livrare a produsului cu Vânzătorul (sau cu persoana desemnată) la depunerea reclamației.

5.9. Perioada de garanție nu include perioada de timp care a trecut de la exercitarea dreptului de garanție până la momentul în care Consumatorul a fost obligat să primească produsul după reparare. Vânzătorul este obligat să furnizeze Consumatorului o confirmare a duratei procesului de reclamație și reparare.

 

  1. Drepturile Vânzătorului în exercitarea drepturilor de răspundere pentru defecțiuni

6.1. În cazul unei defecțiuni reparate, Vânzătorul are dreptul să o repare imediat, în mod regulamentar și gratuit. Vânzătorul este obligat să repare defecțiunea fără întârziere nejustificată.

 

6.2. În locul reparării defecțiunii, Consumatorul poate solicita înlocuirea produsului; în cazul în care defecțiunea afectează doar o parte a produsului, Consumatorul poate solicita înlocuirea părții respective, dacă aceasta nu implică costuri excesive pentru Vânzător în raport cu prețul produsului sau cu gravitatea defecțiunii.

 

6.3. În locul reparării defecțiunii, Vânzătorul poate înlocui întotdeauna produsul defect cu unul fără defect, cu condiția ca aceasta să nu cauzeze Consumatorului disconfort nejustificat.

 

6.4. În cazul unei defecțiuni care nu poate fi reparată și care împiedică utilizarea corespunzătoare a produsului, Consumatorul are dreptul să solicite înlocuirea produsului sau să se retragă din contract. Aceleași drepturi îi revin Consumatorului dacă există defecte îndepărtabile, dar care nu permit utilizarea corespunzătoare a produsului după reparare.

 

6.5. În cazul altor defecte inevitabile, Consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului produsului.

 

VII. Dispoziții finale

7.1. Prezenta declarație de garanție face parte integrantă din Termenii și Condițiile Generale și Principiile de Confidențialitate ale site-ului. Aceste documente - Termenii și Condițiile Generale și Principiile de Confidențialitate - sunt publicate pe domeniul site-ului Vânzătorului.

7.2. În caz de modificare a Regulamentului de Garanție, relația dintre Consumator și Vânzător se supune Regulamentului de Garanție valabil la momentul încheierii Contractului de Vânzare și Cumpărare până la încetarea acestuia.

7.3. Prezenta declarație de garanție intră în vigoare cu publicarea sa pe site-ul Vânzătorului la data de 27.02.2024.

LIVRARE ÎN 3
ZILE LUCRĂTOARE
LIVRARE GRATUITĂ
PESTE 249 RON
14 ZILE
DREPT DE RETUR